.

 Sagt om Rondellhunden och Akademi Vreta Kloster

 ”Rondellhunden är än idag folkets protest mot våld och förstörelse i samhället, samtidigt som den utgjorde ett stöd för Stina Opitz, när hennes hund vandaliserades.”
”Det anmärkningsvärda, det nya, är just att de är så många. Aldrig tidigare har så många svenskar frivilligt bidragit till den offentliga konstens utbredning.” Dagens Nyheter, Bo Madestrand
Rondellhunden är Top-10 händelser inom kultur- och nöjesåret. – Svenska Dagbladet, Tobias Brandel & Jenny Damberg
”Låt oss hoppas att […] vi kommer att få uppleva en än större acceptans för olika former av konstruktiva okontrollerade kreativa uttryck, där stränga konstnärliga krav kan lämna plats för friare former av spontan kreativitet, t.ex. i form av rondellhundar….” Anita Elgerot, Konstnär
 ”Lägg Akademi Vreta Kloster (AVK) på minnet. Gruppen, bestående av två unga män, är upphovet till explosionen av rondellhundar i Linköping. Något som saknar motstycke i landet.” Östgöta Correspondenten

 ”Rondellhunden, made in Linköping, blev ett begrepp och ett ord på allas läppar. Kanske kan trähundarnas segertåg genom riket också vara något för regionens kommunalpolitiker att dra lärdom av? Kreativitet och nytänkande är ofta nyckeln till framgång” Östgöta Correspondenten 

”Grundarna till Akademi Vreta Kloster. Tack för att ni skapade trenden med rondellhundarna. Blir så glad när jag ser alla rondellhundarn när jag åker till jobbet.” Östgöta Correspondenten

Rondellhundsröreslen i Linköping saknar motsvarighet i modern svensk kulturhistoria. ”Jag har aldrig hört talas om något så massivt som detta.” Jessica Sjöholm Skrubbe (Konstvetare)