Projekt

Våra två mest framträdande projekt är givetvis Rondellhunden och Komkonst?

Rondellhunden

Läs mer om Rondellhunden genom att klicka här

Digital StillCamera stockholm-rz

Till vänster; Världens första Rondellhund skapad år 2006
Till höger; Stockholms första Rondellhund

Akademi Vreta Kloster (AVK) har av alla Rondellhundar som placerats ut i Sverige och utomlands endast producerat tre. Den första Rondellhunden som Akademi Vreta Kloster skapade blev världens första Rondellhund (se bild ovan). Den andra Rondellhunden som Akademi Vreta Kloster skapade blev den första Rondellhunden i Stockholm när vi avsåg att bredda Rondellhundsskapandet utanför Linköping/Östergötland (se bild ovan). Den tredje och sista Rondellhunden som AVK skapade blev i samband med att Tysk- och Engelsk-TV besökte AVK för intervjuer.

Komkonst?

Vi skapade installationen komkonst? för att ifrågasätta de självvalda förståsigpåare som talar om för oss vad vi skall ha omkring oss i den offentliga miljön. Ett ifrågasättande till av att ingen förbättring har skett under årtionden och sekler eftersom besluten överlåtits till ett fåtal, som anser sig förstå vad som lämpar sig i det offentliga rummet bättre än alla andra. Det är just därför vi efterlyser en debatt om en utökad roll för medborgarna att få påverka den offentliga konsten och vara med i processerna innan beslut fattas. Det är troligt att de beslut som fattas över huvudet på medborgarna kan vara skälet till att så många blev intresserade och tog sig för att följa rondellhundsinitiativet runt om i landet.

Men hoppet lever för att människor som har sitt liv i olika miljöer slutligen kan få sin legitima rätt att påverka vad som skall utsmycka deras livsmiljö. Inte en elit som anser sig vara bättre satta att förstå och uttrycka vad konstens inneboende kraft består av, allt över huvudet på den vanlige medborgaren.

Tänk om folkets installationer på allmän plats skulle medföra att den enskilde medborgaren får sin demokratiska rätt/möjlighet att påverka utsmyckningen av det offentliga rummet.

 

Komkonst

 Komkonst? – installation i Linköping