Akademi Vreta Kloster

Syfte

  • Med folkliga konstnärliga installationer på allmän plats manifestera mot osamhälleliga och osociala företeelser och beteenden.
  • Förmå det konstnärliga etablissemanget att förstå att den interaktiva folkliga konsten kan vara en kraft och tillgång till aktiviteter och nytänkande när det gäller utsmyckningar av det allmänna gatuutrymmet.

 

Akademi vreta kloster

Akademi Vreta Kloster (AVK) tillkom under år 2006 med syftet, att med folkliga konstnärliga installationer på allmän plats manifestera mot osamhälleliga och osociala företeelser och beteenden. AVK tillkom som en direkt följd av förstörelsen av konstverket ”Cirkulation II” vid rondellen i Skäggetorp/Tornby i Linköping, men akademien vill även protestera med konstnärlig grund mot all annan skadegörelse och klotter på medborgarnas egendom, som exempelvis sker på väntkurer vid busshållplatser m.fl. platser.

Akademin har även ett andra syfte som vuxit fram över tiden, men som kommit i skymundan i den konstnärliga debatten. Akademin syftar även till att det konstnärliga etablissemanget ser och förstår den folkliga manifestationen som bland annat Rondellhunden innebar och inser att den interaktiva folkliga konsten kan vara en kraft och tillgång till aktiviteter och nytänkande när det gäller utsmyckningar av det allmänna gatuutrymmet. Därför efterlyser vi en debatt om en utökad roll för medborgarna att få påverka den offentliga konsten och vara med i processerna innan beslut fattas.

Genom rondellhundens fortsatta utbredning lever ett hopp om att människor som har sitt liv i olika miljöer slutligen kan få sin legitima rätt att påverka vad som skall utsmycka deras livsmiljö. Inte en elit som anser sig vara bättre satta att förstå och uttrycka vad konstens inneboende kraft består av, allt över huvudet på den vanlige medborgaren. Vi fortsätter därför att ta upp det mest väsentliga med rondellhundarna; nämligen debatten om hur en medborgare får möjlighet att påverka utsmyckningen av det offentliga rummet.

Än idag arbetar vi med att se till så att medborgaren får sin demokratiska rätt/möjlighet att påverka utsmyckningen av det offentliga rummet. Så vi fortsätter att kämpa för fler rondellhundar, fortsätt skapa glädje hos våra medmänniskor och fortsätter arbetet för demokrati i utsmyckningen av det offentliga rummet! – Demokrati och Förändring.

Anonymitet

Akademi Vreta Kloster hade som avsikt att grundarna skulle för evigit vara anonyma i och med att installationerna som Rondellhunden skulle förbli en folklig företeelse och inte representeras av några personer.

Anonymitetsprincipen tvingas lämnas

Konstnären Stina Optiz tog tidigt avstånd från rondellhunden och ville inte förknippas med dessa. När Corren sedan försökte få henne som symbol för rondellhundarna i Sverige reagerade AVK. AVK ville aldrig ge ett ansikte åt rondellhunden och än mindre ville vi att en person som tagit avstånd från rondellhundarna skulle ge rondellhunden ett ansikte. Hade vi själva fått välja hade vi fortfarande velat vara anonyma och låta folket representera rondellhunden. Intressant att veta är också att vi skickade ett pressmeddelande till Östgöta Correspondenten för att förklara vår syn på saken. Det intressanta i är ju att konstnärinnan Stina Opitz har insett att hon inte ligger bakom företeelsen och hon har därefter backat och överlåtit sin nominering till Årets Linköpingsbo till AVK. Rondellhundsföreteelsen hade inte utvecklat om inte Östgöta Correspondenten uppmärksammat företeelsen, lika intressant är dock att tidningen trots kunskapen om sakförhållandena lyfter fram Stina Opitz för en kandidering till Årets Linköpingsbo trots att man mycket väl känner till att det var AVK som var idégivare och de som de facto genomfört installationer av rondellhundar.

Namnet Akademi Vreta Kloster

Förebilden till namnet Akademi Vreta Kloster ligger i alla de akademier som önskat verka för demokratisering av det offentliga rummet. Exempelvis Orsa Akademi som under 1980-talet var aktiva i Orsa med omnejd.